Hoe wordt een Thuisverpleegkundige vergoed?

Thuisverpleegkundigen rekenen hun verzorging aan per technische verstrekking of met een dagforfait voor alle geleverde verstrekkingen op één dag.

Een technische verstrekking kan zijn:

 • het toedienen van geneesmiddelen door inspuiting of zalf
 • wondverzorging
 • hygiënische verzorging (toilet) 
 • verzorging van de blaas (sondage, spoeling) 
 • het plaatsen of verwijderen van een verblijfskatheter 


Een toilet of hygiënische verzorging omvat alle verzorging met betrekking tot de hygiëne, preventie en het verplaatsen van de patiënt. Samen met een technische verstrekking mag een verpleegkundige een basisverstrekking aanrekenen. De basisverstrekking is een handeling die automatisch bij elke verzorging hoort:

 • observatie 
 • de planning van de behandeling 
 • begeleiding van de patiënt en zijn omgeving 
 • het opmaken en het bijhouden van het verpleegdossier 
 • de verplaatsing (uitgezonderd in sommige plattelandsstreken met grote verplaatsingsafstanden, waar de verplaatsingskosten extra worden aangerekend) 


Voor technische verstrekkingen en basisverstrekkingen bestaat een dagplafond.
Een thuisverpleegkundige mag niet meer aanrekenen dan dit maximumbedrag per dag, ongeacht het aantal bezoeken en verpleegkundigen.

Met een dagforfait 
Dit betekent dat de thuisverpleegkundige een vast bedrag per dag aanrekent, onafhankelijk van het aantal bezoeken of verstrekkingen.

Tot de specifieke technische verstrekkingen behoren:
het aanleggen van en het toezicht op een perfusie
de toediening van en het toezicht op parenterale voeding
de toediening van medicatie via een epidurale katheter bij langdurige pijnbestrijding

Voor zwaar zorgafhankelijke personen 
Wanneer de patiënt in een bepaalde mate zorgafhankelijk is, rekent de thuisverpleegkundige de verzorging eveneens aan via een dagforfait. Dit omvat zowel de basisverstrekkingen als het gros van de technische verstrekkingen. De thuisverpleegkundige bepaalt de zorgafhankelijkheid met behulp van de ‘Katzschaal’. Deze evaluatiemethode geeft de patiënt een score van 1 (geen hulp nodig) tot 4 (volledig zorgafhankelijk) voor zes criteria:
• zich wassen
• zich kleden
• zich verplaatsen
• mate van afhankelijkheid voor een toiletbezoek
• incontinentie
• mate van afhankelijkheid om te eten

Hoe meer hulp de persoon nodig heeft, des te hoger zijn afhankelijkheidsgraad, de score en het bijhorende forfait (A, B, C of PA, PB, PC).

De verpleegkundige verzorging moet bovendien voldoen aan een aantal bijkomende criteria.

 • De dienst moet een permanente opvang kunnen garanderen (24u/24u, 7 dagen per week).
 • Men moet een beroep kunnen doen op een verpleegkundige, gespecialiseerd in palliatieve verzorging. Het verpleegkundig dossier moet een aantal extra gegevens bevatten zoals de pijnschaal en de contactgegevens van de familie. Voor palliatieve personen die niet zwaar zorgafhankelijk zijn, mag naast de technische verstrekkingen een bijkomstig dagforfait (PN of PP) worden aangerekend. 


Meest recente posts

In de kijker

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Hoe kunnen wij u helpen?

Thuisverpleging Eva Bosman staan 24/7, 365 dagen, tot uw beschikking. Voor speciale activiteiten verwijzen wij verder naar onze Google agenda die we zo optimaal mogelijk actueel houden.

Contacteer Ons

In de kijker

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Hoe kunnen wij u helpen?

Thuisverpleging Eva Bosman staan 24/7, 365 dagen, tot uw beschikking. Voor speciale activiteiten verwijzen wij verder naar onze Google agenda die we zo optimaal mogelijk actueel houden.

Contacteer Ons