Wat is thuisverpleging?

Thuisverpleging omvat alle verpleegkundige verstrekkingen in de thuisomgeving. Dat gaat van een dagelijkse inspuiting over wondverzorging tot een resem van verzorgende taken, zowel overdag als ‘s nachts. Specifiek gaat het om basisverstrekkingen, technische verstrekkingen en specifieke technische verstrekkingen.

De thuisverpleegkundige besteedt ook aandacht aan de familiale, psychologische en sociale situatie van de patiënt. 
De meeste personen die een beroep doen op thuisverpleging: 
  • herstellen van een ziekenhuisopname, een ziekte of ongeval, 
  • hebben door een chronische ziekte of handicap langdurige verzorging nodig. 
Behalve voor hygiënische verzorging (toilet), is voor thuisverpleging altijd een medisch voorschrift van een arts nodig.

DEFINITIE VAN DE THUISVERPLEEGKUNDIGE 
  • Een thuisverpleegkundige heeft een diploma verpleegkunde. 
  • Zoals alle verpleegkundigen is hij of zij erkend door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. 
  • Daarnaast heeft een thuisverpleegkundige ook nog een aparte erkenning van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). 
  • Thuisverpleegkundigen werken in dienstverband of als zelfstandige en kunnen deel uitmaken van een groepspraktijk. 
  • Als ze verbonden zijn bieden ze allemaal dezelfde dienstverlening aan dezelfde tarieven met tegemoetkomingen van je ziekenfonds. 
  • Sommige thuisverpleegkundigen hebben een specialisatie die hen, in tegenstelling tot gewone verpleegkundigen, toelaat bepaalde verstrekkingen uit te voeren zoals wondverzorging of diabeteszorg.

Meest recente posts

In de kijker

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Hoe kunnen wij u helpen?

Thuisverpleging Eva Bosman staan 24/7, 365 dagen, tot uw beschikking. Voor speciale activiteiten verwijzen wij verder naar onze Google agenda die we zo optimaal mogelijk actueel houden.

Contacteer Ons

In de kijker

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Hoe kunnen wij u helpen?

Thuisverpleging Eva Bosman staan 24/7, 365 dagen, tot uw beschikking. Voor speciale activiteiten verwijzen wij verder naar onze Google agenda die we zo optimaal mogelijk actueel houden.

Contacteer Ons